Voedingsmiddelen productie

De voedingsindustrie eist een hoge hygiënische standaard in de fabrieken. Luchtleidingen dienen schoon te blijven en de omgeving moet vrij blijven van geuroverlast. Geurbestrijding Nederland biedt oplossingen hiervoor.

Voedings­middelen productie

In de voedingsmiddelen industrie worden de referenties met Centriair technologie voornamelijk gevonden in frituur- en bakroostertoepassingen. Frituur- en baktoepassingen omvatten het op hoge temperatuur frituren of bakken van producten zoals frites, chips, chips, noedels, kip, vis, vlees en gebak. Roostertoepassingen zijn te vinden bij het branden van koffiebonen, pinda’s, cacaobonen, notenthee en mout.

Geur­bestrijding

Geurbestrijding Nederland hanteert de ColdOx technologie van Centriair uit Zweden voor het reduceren van onaangename geuren. De techniek gebruikt UV-straling met verschillende golflengten om ozon en zuurstofradicalen te genereren. Deze breken de moleculaire verbindingen die de geuroverlast veroorzaken doelgericht. Een actief kool filter wordt gebruikt als tweede stap voor het polijsten van de lucht met een geurverwijdering van 98-99% als resultaat.

Afscheidings­technieken

Aerosolen zijn vaste of vloeibare deeltjes in de luchttrom die luchtleidingen kunnen verstoppen en een hygiënisch probleem of zelfs een brandhaard vormen. Het afscheiden van aerosolen reduceert dit gevaar en reduceert bovendien een groot aantal geureenheden. De afscheiding wordt gerealiseerd door een geavanceerde centrifugaal techniek die 100% van alle deeltjes tot 1 µm (en 82% van alle deeltjes tot 0,75 µm) afscheidt.

Maximaal rendement

Om een maximaal rendement uit de geur- en luchtbehandelingsinstallatie te halen wordt er bij het ontwerp steeds warmterugwinning overwogen.

Bij frituur- of baktoepassingen zorgt de centrifugaal techniek voor het afscheiden van olie uit de luchtstroom. Deze olie wordt opgevangen en vertegenwoordigt een waarde als reststroom voor bijvoorbeeld de biogas industrie.

Geurbestrijding Nederland biedt integrale geurbestrijding aan voor de voedingsmiddelen industrie. Door een netwerk van specialistische partners garanderen wij een effectieve geurreductie, naadloze integratie in bestaande processen en transparante projectvoering.

Veelgestelde vragen:

Het betreft een ionisatie techniek waarbij UV lampen worden gebruikt die door Centriair zijn ontwikkeld. Ze hebben een tweedelige functie: ze genereren ozon die de geurmoleculen hoog reactief maakt EN ze genereren zuurstofradicalen die de geurmoleculen doelgericht breken. De UV reactor heeft bovendien een specifieke geometrie die een optimale luchtstroom door de reactor verzorgt teneinde een effectieve reactie te bewerkstelligen.
De Centriair ColdOx technologie combineert UV techniek met een carbon filter om tot een nog hogere reductiegraad te komen. Het carbon filter functioneert als een katalysator: de ozon die niet verbruikt is in de UV reactor regenereert het actieve kool in de carbon filter. Zo wordt de luchtstroom gepolijst en wordt een lange standtijd van de actieve kool gewaarborgd.
Geurbestrijding Nederland levert verschillende technieken om geuren effectief te reduceren. Deze technieken zijn modulair inzetbaar en kunnen specifiek voor uw geurprobleem gecombineerd worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de stoffen die het geurprobleem veroorzaken maar ook naar de gewenste reductiegraad.
De Centriair technologie is in het afgelopen decennium succesvol toegepast in talrijke projecten. Om een indruk te krijgen van de effectiviteit kan een praktijktest worden uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt dan de juiste configuratie gedefinieerd voor elk specifiek geurprobleem. Tijdens de praktijktest worden door een onafhankelijk instituut geurproeven genomen voor analyse. Waar nodig kan Geurbestrijding Nederland in dit proces ondersteuning bieden.
De investering voor een effectief geurbestrijdingssysteem is afhankelijk van veel factoren zoals luchtvolume, geur concentratie, noodzaak van aerosolen afscheiding, enzovoort. Door het invullen van een questionnaire kan Geurbestrijding Nederland een redelijke inschatting maken van de vereiste installatie en hiervoor een budgetprijs afgeven. Alle oplossingen zijn energie aangedreven en worden door bestaande gebruikers als onderhoudsarm aangeduid.
Door een GC-MS analyse uit te voeren kunnen deze stoffen geïdentificeerd worden. GC-MS is een gasmeettechniek waarmee een mengsel van onbekende stoffen kan worden gescheiden in afzonderlijke componenten (GC) die vervolgens kunnen worden gedetecteerd en geïdentificeerd (MS).
Het verlengen van de schoorsteen lost het geurprobleem niet op. Naast het effectief bestrijden van onaangename geur is het ook belangrijk Vluchtige Organische Stoffen af te breken. Voor elke stofklasse geldt een eigen emissiegrenswaarde die niet overschreden mag worden conform de wet.
Sinds 1 januari 2013 is het “Activiteitenbesluit milieubeheer” de officiële benaming voor het Nederlandse Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De geurvoorschriften staan in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Het algemene uitgangspunt is het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder (lid 1). Het bevoegd gezag beoordeelt welke mate van geurhinder nog aanvaardbaar is.