Update 23 februari 2024:

Anaerobe omstandigheden in verschillende industriële processen zoals rioolwaterzuivering,
biogasbehandeling of slibopslag kunnen tot hoge VOC concentraties en geuroverlast leiden. Het is
aan te bevelen om deze concentraties direct aan de bron te in te perken om zo de te behandelen
luchtstoom controleerbaar te houden.

De DEO™ technologie is ontworpen om gereduceerde zwavelverbindingen (bv. waterstofsulfide en
mercaptanen), aromaten (bv. derivaten van benzeen en tolueen), methaan en andere soorten VOC’s
te elimineren. De DEO™-technologie is gebaseerd op een regeneratieve katalysatortechnologie met
gepatenteerde gaaskatalysatoren en geavanceerde warmteterugwinning.

Met behulp van de DEO™-technologie kan een reductie van meer dan 98% van VOC’s en geur
gegarandeerd worden. Het systeem is energiezuiniger dan andere methoden zoals Regeneratieve
Thermische Oxidatie (RTO), omdat de oxidatie bij lagere temperaturen plaatsvindt en warmte wordt
teruggewonnen om de energiebehoefte te verminderen.

De DEO™-technologie is het meest effectief in situaties waarbij hoge concentraties gepaard gaan met
een lage luchtstroom. Daarom wordt deze oplossing vaak gecombineerd met de ColdOx™-
technologie van Centriair, die juist het meest effectief is bij lage concentraties en hoge luchtstromen.
De combinatie van beide technieken zorgen voor een integrale keten voor maximale reductie van
VOC concentraties en geur.

De DEO-eenheden zijn compact, gemakkelijk te installeren en kunnen bediend worden via een
display. Optioneel kunnen de units uitgerust worden met een module voor bewaking op afstand en
een OPS explosiebeveiliging voor het behandelen van luchtstromen met een hoge energetische
waarde.

De DEO™-technologie biedt superieure prestaties voor de eliminatie en reductie van hoge
concentraties ammoniak, stikstofhoudende verbindingen (geur) en andere schadelijke organische
verbindingen. Het grote voordeel van DEO™ is de hoge efficiëntie van de gepatenteerde
gaaskatalysatoren in combinatie met de extreem lage NOx-uitstoot door de oxidatie van
stikstofverbindingen.

Centriair is een leverancier van geurbestrijding installaties uit Zweden. In Benelux wordt Centriair
vertegenwoordigd door Geurbestrijding Nederland. Voor een verdere toelichting staan wij graag tot
uw beschikking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *