Biogas productie

Productie van biogas geschiedt door de vergisting van mest, gft of ander organisch afval. In dit proces zorgen verschillende bronnen voor geuroverlast. Met een integraal procesontwerp voor geurbestrijding wordt dit gereduceerd.

Biogas productie

Voor biogas productie worden mest en organische reststromen gft, fruitschillen, cacaodoppen en flotatieslib opgeslagen, gemengd en vergist.

Bij de ontvangst en opslag van deze stromen ontstaan onaangename geuren die tot overlast kunnen zorgen. Bij de hygiënisatie voorafgaand aan de vergisting en bij het drogen van het digestaat ontstaan hoge concentraties van geureenheden.

Integraal procesontwerp

Geurbestrijding Nederland levert verschillende technieken die de geuroverlast uit de verschillende bronnen van biogasproductie bestrijden.

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen hoge volume stromen met lage concentraties en lage volume stromen met hoge concentraties.

In een integraal procesontwerp worden deze luchtstromen afzonderlijk behandeld en gelijktijdig gecombineerd afgevoerd.

H2S en NH3 concentraties

Voor hoge H2S (waterstofsulfide) concentraties die optreden bij de hygiënisatie voorafgaand aan de vergisting wordt gebruik gemaakt van adsorptie filters of katalytische oxidatietechnieken. Op die wijze kunnen zeer hoge concentraties H2S (tot maar liefst 8.000ppm) worden afgebroken.

Voor hoge NH3 (ammoniak) concentraties worden traditionele scrubbers / gaswassers ingezet waarin het gas wordt opgelost in een wasvloeistof (absorptie)./p>

Modulair en schaalbaar ontwerp

Naast adsorptie en absorptie technieken garandeert de ColdOx technologie van Centriair uit Zweden een effectieve reductie van geureenheden.

De elektrisch aangedreven systemen zijn niet alleen zeer compact maar zijn bovendien modulair en dus schaalbaar

Een geïntegreerd procesontwerp kan op die wijze stap voor stap worden ingevoerd.

Geurbestrijding Nederland biedt integrale geurbestrijding aan voor de biogas industrie. Door een netwerk van specialistische partners garanderen wij een effectieve geurreductie, naadloze integratie in bestaande processen en transparante projectvoering.

Veelgestelde vragen:

Het betreft een ionisatie techniek waarbij UV lampen worden gebruikt die door Centriair zijn ontwikkeld. Ze hebben een tweedelige functie: ze genereren ozon die de geurmoleculen hoog reactief maakt EN ze genereren zuurstofradicalen die de geurmoleculen doelgericht breken. De UV reactor heeft bovendien een specifieke geometrie die een optimale luchtstroom door de reactor verzorgt teneinde een effectieve reactie te bewerkstelligen.
De UV techniek van Centriair uit Zweden werkt volgens het ionisatie principe. Deze techniek berust op oxidatie van geurstoffen door ozon en andere hoog-reactieve stoffen (radicalen). Omdat er geen noemenswaardige temperatuur­stijging optreedt, wordt deze techniek ook wel ‘koude’ oxidatie genoemd. Het principe van deze techniek staat vermeld in het rapport “Luchtemissie­beperkende Technieken – Handreiking” van 29 april 2022 zoals gepubliceerd door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO, voorheen Infomil).
De Centriair ColdOx techniek combineert UV techniek met een carbon filter om tot een nog hogere reductiegraad te komen. Het carbon filter functioneert als een katalysator: de ozon die niet verbruikt is in de UV reactor regenereert het actieve kool in de carbon filter. Zo wordt de luchtstroom gepolijst en wordt een lange standtijd van de actieve kool gewaarborgd.
Voor de reductie van zwavelverbindingen zoals H2S (waterstof­sulfide) en mercaptanen wordt het product SulphaRed ingezet. Dit is een volledig biologisch adsorptie­middel op basis van ijzerhydroxide. SulphaRed heeft niet alleen een hoge dichtheid maar ook een hoge adsorptiecapaciteit. Dit resulteert in een opnamevolume dat substantieel hoger is dan andere adsorptiemedia.
Hoge concentraties gaan vaak gepaard met een laag luchtvolume. Voor deze situaties (bijvoorbeeld hygiënisatie­tanks in biogas productie) biedt Geurbestrijding Nederland de Centriair DEO­techniek. In deze unit wordt de luchtstroom door een elektrisch verwarmde katalysator geleid waardoor alle VOC, CO2 en H2S hoeveelheden effectief geoxideerd worden. Door een uitgekiend ontwerp is de unit energiezuinig en zeer onderhouds­vriendelijk.
Geur kan hinder veroorzaken en de gezondheid schaden. Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn schadelijk voor de gezondheid van mens, plant en dier. Geurbestrijding Nederland levert systemen die zowel geur en VOS (vluchtige organische stoffen) effectief bestrijden. Bovendien zijn alle systemen die door Geurbestrijding Nederland worden aangeboden elektrisch aangedreven. Er worden zodoende niet direct fossiele brandstoffen (zoals aardgas) gebruikt.
Ja. Om een effectieve geurreductie per specifiek project te garanderen biedt Geurbestrijding Nederland een proefopstelling aan. Tijdens deze praktijktest zal er kleinschalige testapparatuur ter beschikking worden gesteld waarmee de uiteindelijke installatie wordt nagebootst. Het meten van de effectiviteit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk meetinstituut. Op basis van de uitkomsten kunnen harde garanties afgegeven worden.