Afvalverwerking en RWZI

Bij afvalverwerking en rioolwater zuivering kunnen grote hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) vrijkomen. Voor een effectieve geurbestrijding is het belangrijk deze met doelgerichte technieken te bestrijden.

Afvalverwerking

Bij de verwerking van afvalstromen kunnen niet alleen geureenheden maar ook VOS (vluchtige organische stoffen) vrijkomen.

Met de inzet van de ColdOx technologie van Centriair uit Zweden worden de veroorzakende moleculaire verbindingen doelgericht verbroken.

Een actief kool filter wordt gebruikt als tweede stap voor het polijsten van de lucht met een geurverwijdering van 98-99% als resultaat.

Riool water zuivering (RWZI)

In de afvalwater industrie zijn rioolwater­zuiverings­installaties of gemalen vaak bronnen van geuroverlast.

Andere voorbeelden van processen die bijzonder stinken zijn slibontwatering, slibopslag of slibdroging.

Naast een onaangename geur bestaat er in deze industrie een risico op hoge waterstofsulfide (H2S) niveaus die schadelijk kunnen zijn voor het bedienend personeel en de installatie.

Stof en H2S concentraties

Voor het effectief reduceren van geureenheden in de luchtstroom is het zaak om stofdeeltjes af te scheiden voorafgaand aan de geurbestrijding. Voor deze voorafscheiding worden traditionele filters, scrubbers of gaswassers ingezet.

Voor hoge H2S concentraties wordt gebruik gemaakt van adsorptie filters of katalytische oxidatietechnieken. Op die wijze kunnen zeer hoge concentraties H2S (tot maar liefst 8.000ppm) worden afgebroken.

Continue (online) bewaking

Geurbestrijding Nederland biedt een platform aan voor een continue (online) bewaking van de installaties.

Door het monitoren van de installatie kan er direct ingegrepen worden bij een alarm en kan onderhoud aan de installatie online worden ondersteund.

Diverse sensoren meten de functionaliteit van de installatie. Het aantal sensoren is op klantenwens uit te breiden.

Geurbestrijding Nederland biedt integrale geurbestrijding aan voor de afvalverwerking en afvalwaterverwerking industrie. Door een netwerk van specialistische partners garanderen wij een effectieve geurreductie, naadloze integratie in bestaande processen en transparante projectvoering.

Veelgestelde vragen:

Het betreft een ionisatie techniek waarbij UV lampen worden gebruikt die door Centriair zijn ontwikkeld. Ze hebben een tweedelige functie: ze genereren ozon die de geurmoleculen hoog reactief maakt EN ze genereren zuurstofradicalen die de geurmoleculen doelgericht breken. De UV reactor heeft bovendien een specifieke geometrie die een optimale luchtstroom door de reactor verzorgt teneinde een effectieve reactie te bewerkstelligen.
De Centriair ColdOx technologie combineert UV techniek met een carbon filter om tot een nog hogere reductiegraad te komen. Het carbon filter functioneert als een katalysator: de ozon die niet verbruikt is in de UV reactor regenereert het actieve kool in de carbon filter. Zo wordt de luchtstroom gepolijst en wordt een lange standtijd van de actieve kool gewaarborgd.
Systemen met Centriair technologie zijn direct na inschakelen volledig functioneel en effectief. Er is geen sprake van voorloop- of opstarttijd. Hiermee is het systeem zeer flexibel voor onderhoud of noodzakelijke productie-stops.
Elke installatie van Geurbestrijding Nederland wordt geleverd met een modem met ingebouwde sim-kaart. Op deze wijze kan de installatie continue door zowel de klant alsook door Geurbestrijding Nederland uitgelezen worden. Via sensoren worden kritische parameters bewaakt worden en kan er tijdig ingegrepen worden bij afwijkende waarden.
Het benodigde vloeroppervlak van Centriair geurbestrijdings­installaties is afhankelijk van de configuratie en de benodigde modules. Elke installatie wordt specifiek per project ontworpen. Op die manier kan de installatie ook goed worden ingepast in bestaande faciliteiten. Geurbestrijding Nederland kan een optimaal ontwerp garanderen met de ervaring en kennis van AKOS en Lutec Luchttechniek.
Voor de reductie van zwavelverbindingen zoals H2S (waterstofsulfide) en mercaptanen wordt het product SulphaRed ingezet. Dit is een volledig biologisch adsorptiemiddel op basis van ijzerhydroxide. SulphaRed heeft niet alleen een hoge dichtheid maar ook een hoge adsorptiecapaciteit. Dit resulteert in een opnamevolume dat substantieel hoger is dan andere adsorptiemedia.
De Centriair technologie is in het afgelopen decennium succesvol toegepast in talrijke projecten. Om een indruk te krijgen van de effectiviteit kan een praktijktest worden uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt dan de juiste configuratie gedefinieerd voor elk specifiek geurprobleem. Tijdens de praktijktest worden door een onafhankelijk instituut geurproeven genomen voor analyse. Waar nodig kan Geurbestrijding Nederland in dit proces ondersteuning bieden.
Geur kan hinder veroorzaken en de gezondheid schaden. Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn schadelijk voor de gezondheid van mens, plant en dier. Geurbestrijding Nederland levert systemen die zowel geur en VOS (vluchtige organische stoffen) effectief bestrijden. Bovendien zijn alle systemen die door Geurbestrijding Nederland worden aangeboden elektrisch aangedreven. Er worden zodoende niet direct fossiele brandstoffen (zoals aardgas) gebruikt.
Ja. Om een effectieve geurreductie per specifiek project te garanderen biedt Geurbestrijding Nederland een proefopstelling aan. Tijdens deze praktijktest zal er kleinschalige testapparatuur ter beschikking worden gesteld waarmee de uiteindelijke installatie wordt nagebootst. Het meten van de effectiviteit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk meetinstituut. Op basis van de uitkomsten kunnen harde garanties afgegeven worden.