Onze belofte voor de industrie: Doelgerichte geurbestrijding Minimale CO₂ uitstoot Modulair schaalbaar, eenvoudig inpasbaar Beproefde technologie Gegarandeerde geurreductie

Doelgerichte geurbestrijding

Minimale CO₂ uitstoot

Modulair schaalbaar, eenvoudig inpasbaar

Geurbestrijding met precisie

Onaangename en schadelijke luchtemissies kunnen een grote bron van overlast zijn. Geurbestrijding Nederland helpt u bij het bestrijden van geuren en het stoppen van overlast met toonaangevende technologieën voor precisieluchtbehandeling van Centriair uit Zweden.
Geurbestrijding Nederland logo

Geurbestrijding Nederland biedt integrale geurbestrijding aan voor de industrie. Door een netwerk van specialistische partners garanderen wij een effectieve geurreductie, naadloze integratie in bestaande processen en transparante projectvoering.

Partners

Geurbestrijding Nederland heeft een aantal strategische samenwerkingspartners.
Op die wijze kan er voor elk industrieel geurprobleem een adequate oplossing gevonden worden en kan deze ook worden gerealiseerd.

Centriair AB

Centriair levert innovatieve geurbestrijdingssystemen met bewezen milieuvoordelen en economische voordelen voor optimale prestaties en kostenbesparing.

Lutec

LUTEC Luchttechniek levert geavanceerde luchttechnische oplossingen voor een schoon en gezond werkklimaat, van de maakindustrie tot de voedingsmiddelenbranche.

Akos

AKOS is een advies- en ingenieursbureau dat industriële bedrijven voorziet in technisch hoogwaardige kennis en capaciteit voor de ontwikkeling van technische producten en productieprocessen.

Ellona

Ellona biedt innovatieve sensortechnieken voor het continue meten van geur concentraties en vluchtige organische stoffen (VOS).

Veelgestelde vragen:

Klopt. Geurbestrijding is niets nieuws. Maar stankoverlast is wel een steeds groter wordend probleem voor zowel de maatschappij als het milieu. Traditioneel werden voor geurbestrijding naverbranders of luchtwassers ingezet. De inzet van enkel deze technieken laat echter te wensen over of is achterhaald. De markt vraagt dus om een goed alternatief. Geurbestrijding Nederland biedt dit alternatief.
Onaangename en schadelijke luchtemissies kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, irritatie van de ogen en luchtwegen, en hebben een negatieve impact op het milieu. Het leidt tot klachten van omwonenden en het belemmert de naleving van wet- en regelgeving. Daarom is geurbestrijding belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mens en milieu.
Geur wordt gevormd door moleculaire verbindingen. Om een effectieve geurbestrijding mogelijk te maken is het zaak om uit te zoeken welke verbindingen dit zijn en in welke concentraties deze voorkomen. Pas dan kan er een configuratie voor een luchtreinigingsketen worden vastgesteld die doeltreffend is. Geurbestrijding met precisie vraagt om kennis van zowel de chemische samenstelling van de lucht alsook van de technologie die een oplossing bieden kan. Geurbestrijding Nederland beschikt over deze kennis.
Geurbestrijding Nederland is een platform van bedrijven die bij kunnen dragen aan integrale projecten voor effectieve geurbestrijding. Geurbestrijding Nederland staat open voor het uitbreiden van haar netwerk!
Een van de partners van Geurbestrijding Nederland is Centriair AB uit Zweden. Centriair levert foto-oxidatie technologieën op basis van UV-straling aan (fotolyse, ozonolyse en homolyse), welke situatieafhankelijk ondersteund worden door katalysatoren. Met deze techniek kunnen alle VOS (vluchtige organische stoffen) en geurstoffen volledig worden afgebroken tot onschadelijk CO2 en H2O. De beschikking over deze technologieën is een onderscheidende kwaliteit van Geurbestrijding Nederland.
Geurbestrijding Nederland garandeert een effectieve geurreductie door gebruik te maken van toonaangevende precisieluchtbehandelingstechnologie van Centriair uit Zweden. Naast de bewezen effectiviteit in de reeds geleverde installaties wordt de effectiviteit voor nieuwe installaties altijd voorafgaand aan levering aangetoond in een proefopstelling.
De geurbestrijdingsoplossingen van Geurbestrijding Nederland zijn doelgericht en modulair schaalbaar, waardoor ze eenvoudig in te passen zijn in bestaande processen. Bovendien is de technologie beproefd en kan een gegarandeerde geurreductie worden bereikt. Geurbestrijding Nederland werkt met een netwerk van specialistische partners, waardoor zij integrale oplossingen kunnen aanbieden en de projectvoering transparant verloopt.
De investeringskosten van de geurbestrijdingsoplossingen van Geurbestrijding Nederland zijn afhankelijk van de specifieke luchtstroom en chemische samenstelling van de lucht. Verder bepalen de streefwaarden voor geuruitstoot en VOC concentraties de omvang van de installatie en daarmee de investering. De operationele kosten zijn voornamelijk afhankelijk van de energiebehoefte van de gekozen opstelling. Om een idee te krijgen van de kosten voor uw applicatie, kunt u contact opnemen met Geurbestrijding Nederland via het contactformulier op deze website, via e-mail of telefoon.
Geurbestrijding Nederland biedt op maat gemaakte proefopstellingen aan om klanten te helpen bepalen welke geurbestrijdingsoplossing het meest effectief is voor hun specifieke behoefte. Om een proefopstelling aan te vragen, kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op deze website.
Om een geurprobleem op te lossen zijn verschillende partijen benodigd. Vaak begint het met een situatieanalyse waarbij geurmetingen genomen moeten worden. Vervolgens is een praktijktest benodigd om de juiste configuratie vast te stellen. Tot slot dient deze configuratie te worden ingepast in een bestaande faciliteit of in een nieuw ontwerp. Geurbestrijding Nederland beschikt over het netwerk en de ervaring om dit proces te stroomlijnen.

Ja, Geurbestrijding Nederland streeft naar naadloze integratie van hun oplossingen in bestaande processen en systemen. De geurbestrijdingsoplossingen zijn modulair schaalbaar en eenvoudig in te passen in bestaande processen.

De strategische samenwerkingspartners van Geurbestrijding Nederland bieden aanvullende expertise en diensten om een effectieve geurbestrijdingsoplossing te ontwikkelen en te implementeren. Geurbestrijding Nederland werkt samen met een netwerk van gespecialiseerde partners om de beste oplossingen te bieden voor elke specifieke behoefte van de klant.